top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  MESAFELİ SÖZLEŞME

  MADDE 1- TARAFLAR

  1.1. SATICI: 

 

UNVANI: AS ESTETİK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.- AS YILMAZ GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

ADRESİ: Doğu Mah. Lokman Hekim Cad. No:34/A Pendik/İstanbul

TELEFON: 0850 532 00 99

MAİL ADRESİ: info@asestetik.com.tr

(İşbu sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

 

1.2. ALICI: 

 

ADI SOYADI/ÜNVANI : ......

ADRES : ......

TELEFON : ......

E-POSTA : ......

  (İşbu sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

 

MADDE 2- KONU 

 

2.1. İşbu sözleşmenin konusu; SATICI’ya ait https://www.eticaret-asestetik.online/ adresli internet sitesi üzerinden tüketici olan ALICI’nın elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün, satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasından ibarettir.

 

2.2. ALICI, SATICI’nın; isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa malın temel nitelikleri, varsa kargo ücretini ve vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili konularda açık, anlaşılır ve internet ortamında uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan etmektedir.

 

2.3. ALICI’nın tacir olması durumunda ise taraflar arasında TBK ve TTK kapsamında genel hükümler uygulanacak olup; ALICI lehine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır. ALICI; tacir olması durumunda TBK, TTK vs. ilgili mevzuatta yer alan genel hükümler ile işbu sözleşmede tacir olma durumu halinde uygulanacak özel hükümlerin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

   MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME,  TESLİMAT VE İADEYE            İLİŞKİN BİLGİLER

 

3.1. Tüm ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi vs.) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özellikleri yine kampanya süresince incelenebilecek olup; tüm bunlar kampanya tarihinin sonuna dek geçerli olacaktır.

 

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar, satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna  kadar geçerlidir.

 

  3.3. Sözleşme konusu ürünün adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıda gösterilmektedir:

  

  Ürün Açıklaması            Adet             Fiyatı            Ara Toplam (KDV Dahil)

  


 

  Kargo Tutarı  :

  Genel Toplam :

  

  Ödeme Şekli ve Planı:

  Sipariş Tarihi:

  Teslimat Adresi:

  Teslim Edilecek Kişi:

  Fatura Adresi:

  

  3.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, ALICI tarafından karşılanmaktadır.

 

  3.5. FATURA BİLGİLERİ

 

  Ad/Soyad/Unvan:

  Adres:

  Telefon:

  Faks:

  Eposta/kullanıcı adı:

  Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

  

  3.6. Ödeme Şekli: (Kredi Kartı ile Peşin İşlem (Tek Çekim), Taksitli İşlem, Havale/EFT yolu ile veya Kapıda Nakit Ödeme)

 

  Bankalar, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfada kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

 

  ALICI’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. ALICI’nın detaylı ödeme planının oluşturulması bankanın inisiyatifindedir.

 

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.7. İade Prosedürü:

 

   3.7.1. Kredi Kartına İade Prosedürü

  ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli    sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:  

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup; Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılan prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve teyit ettiğini kabul ve taahhüt eder.  

3.7.2. Kapıdan Ödeme ile Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) Havale/ EFT şeklinde yapılacaktır.

 

   MADDE 4- CAYMA HAKKI

4.1. Sözleşme tarihi, ALICI’nın işbu sözleşmeyi onayladığı tarihtir. Sözleşmenin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, göktaşı düşmesi, terör, ayaklanma, salgın hastalık, hükümet kararları, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse taraflardan her birinin, cayma hakkı doğmuş olacaktır.

4.2. ALICI, malın teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

4.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

4.3.1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından  belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

4.3.2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

4.3.3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 

4.4. ALICI; cayma bildirimini, cayma hakkı süresi dolmadan https://www.eticaret-asestetik.online/ adresinde yer alan …..…….. seçeneği üzerinden yapabilir.

4.5. Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

4.5.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

4.5.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

4.5.3.Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

4.5.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

4.5.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

4.5.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler.

4.5.7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

4.5.8. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

4.6. ALICI’nın, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde mal alımında malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

4.7. Kanunen cayma hakkı tüketiciye tanınmış bir hak olup, tüketici tanımı içinde yer almayan gerçek ve tüzel kişilerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na dayanarak cayma hakkından yararlanmaları mümkün değildir. 

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. ALICI, SATICI’nın internet adresinde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup; ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

5.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. ALICI’nın tacir olması durumundan taraflar ayrıca bir teslim süresi kararlaştırılabilir. Bu durumda tacir olan ALICI ayrıca kararlaştırılan sürede ürünleri teslim almayı kabul ve beyan eder.Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 


5.4. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 


5.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, ürün ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünlere ilişkin ödemenin havale/eft şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın info@asestetik.com.tr mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. (ALICI’nın verdiği banka hesabının fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır.) ALICI tarafından hesap bilgileri bildirilmediği müddetçe SATICI temerrüde düşmeyecek olup; SATICI’nın temerrütten doğan sorumluluğuna gidilemeyecektir.

5.10. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.11.Malın teslimininden sonra malın özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. ALICI’nın tacir olması durumunda; ALICI, malların ayıplı olması halinde TBK ve TTK genel hükümleri uyarınca ayıba ilişkin hükümler uygulanacağını kabul ve beyan eder. 

 

Tacir olan ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacak ve bu hususu kargo görevlisi ile birlikte düzenleyeceği hasar tespit tutanağı ile tespit ettirecektir. Kargo görevlisine hasar tespit tutanağı düzenlettirmediği takdirde ALICI sözleşme konusu mallar hakkında hasar ve ayıp iddiasında bulunamayacak, Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

 

5.12. SATICI; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. 

 

ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME

 

Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri, ALICI’nın tacir olması durumunda ise Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI: AS ESTETİK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş./AS YILMAZ GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

ALICI:

bottom of page